Maklumat Pelayanan

Gambar di atas adalah Maklumat Pelayanan BBPMP Provinsi Jawa Timur tahun 2022. 

 Gambar di atas adalah Maklumat Pelayanan terbaru LPMP Provinsi Jawa Timur tahun 2021